ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
    Στράβωνος 3 Ν. Ιωνία, 14234, Ελλάδα
    Τηλ.: +30 210 6142864, +30 210 6124908
    Email: mail@hydractis.gr
    Web: https://hydractis.gr