ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Δ. Ράλλη 45 Μαρούσι, 15124, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6142864 Φαξ: +30 210 6124908
Email: mail@hydractis.gr
Web: https:/www.hydractis.gr