ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
    Δ. Ράλλη 45 Μαρούσι, 15124, Ελλάδα
    Τηλ.: +30 210 6142864, +30 210 6124908
    Email: mail@hydractis.gr
    Web: https://hydractis.gr