Ο Β. Παπαδόπουλος εκπροσώπησε με επιτυχία την Εταιρεία στο Σεμινάριο με τίτλο “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων”, που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα κτήρια των Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου).

Η πρώτη παρουσίαση αφορούσε στο έργο: “Μελέτη Έργων Οριστικής Αποκατάστασης της Ευστάθειας της Περιοχής Β2 του Τμήματος 2.4 της Ε.Ο.”, μια δύσκολη εργασία, που απαίτησε την συνεργασία Υδραυλικών, Γεωτεχνικών και Στατικών.

Η δεύτερη αφορούσε στο έργο της σχεδίασης-διαστασιολόγησης και της κατασκευής και συντήρησης των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, διατάξεων για την περιβαλλοντική προστασία των ευαίσθητων αποδεκτών των απορροών ομβρίων του καταστρώματος του αυτοκινητοδρόμου.

Ο Β. Παπαδόπουλος με τον Καθηγητή Π. Παπανικολάου στην έδρα.
Ποταμός Μετσοβίτικος
ΜΕΡ