Η Υδρακτίς παρουσιάζει την Νέα Ιστοσελίδα της σε όλους εκείνους, που ενδιαφέρονται είτε για Υπηρεσίες είτε για συνεργασία.
Η πρώτη φάση παρουσίασης θα βελτιωθεί και εμπλουτιστεί με νεότερα στοιχεία για την διευκόλυνση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Από την Διοίκηση