ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”

GET IN TOUCH

Η Ανώνυμη Τεχνική Μελετητική Εταιρεία, με τίτλο “ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”, ιδρύθηκε στο τέλος του έτους 1999. Κύριος τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας, είναι αυτός των μελετών έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και κατ’ εξοχή σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα η Εταιρεία στοχεύει κύρια σε δύο βασικούς άξονες:

 • Ο πρώτος είναι ο άξονας των μελετών έργων Δημοσίου και ιδιαίτερα ο τομέας Υδραυλικών έργων υποδομής, στον οποίο υπάρχει σημαντική εμπειρία των Στελεχών της Εταιρείας.
 • Ο δεύτερος είναι ο άξονας των Υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων.

Έχει αναπτύξει εξειδικευμένη και ουσιαστική Εταιρική εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

 • Υδραυλικά έργα
  1. Αντιπλημμυρική προστασία μεγάλων έργων οδικών αξόνων
  2. Αποχετεύσεις και αποστραγγίσεις οδικών και σιδηροδρομικών έργων
  3. Διευθετήσεις ποταμών και προστασία έργων από διαβρώσεις
  4. Υδραυλικός σχεδιασμός γεφυρών
  5. Σχεδιασμός λιμνοδεξαμενών
  6. Δίκτυα ύδρευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) και δίκτυα διανομής ποσίμου ύδατος
  7. Δίκτυα ακαθάρτων οικισμών
  8. Δίκτυα όμβριων υδάτων οικισμών
 • Έργα πρασίνου
  1. Φυτοτεχνικές μελέτες
  2. Σχεδιασμός συστημάτων άρδευσης πρασίνου
 • Περιβαλλοντικά έργα
  1. Συστήματα καθαρισμού όμβριων υδάτων
  2. Προσχεδιασμός βιολογικών καθαρισμών

Στα πλαίσια δράσης της η ΥΔΡΑΚΤΙΣ συνεργάστηκε με την ΕΟΑΕ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.), ξένους Οίκους και Ελληνικές Ιδιωτικές Εταιρείες, σε θέματα προστασίας ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών και ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστημάτων με κυρίαρχη την παρουσία του νερού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτέλεσε Σύμβουλος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ σε σχετικά θέματα, επί 7 συνεχή έτη.

Η “ΥΔΡΑΚΤΙΣ” έχει την εμπειρία από τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και πρότασης για χρηματοδότηση και ένταξη σε Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά προγράμματα.

Η “ΥΔΡΑΚΤΙΣ” είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετητών (ΣΕΓΜ), και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE).

Στο εξωτερικό η στρατηγική δραστηριοποίησης της Εταιρείας χαράσσεται με γνώμονα:

 • Την συνεργασία με άλλα αξιόλογα γραφεία μελετών – σε πρώτη φάση – με σκοπό την δημιουργία ευέλικτων μεν αλλά και ανταγωνιστικών σχημάτων για την συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς της Ε.Ε.
 • Την αμοιβαία ανταλλαγή Υπηρεσιών με ομοειδή σχήματα και Εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία ενεπλάκη σε μελέτες έργων υποδομής στη:

 • Γαλλία,
 • Ρουμανία και
 • Βουλγαρία
 • Σαουδική Αραβία
 • Τανζανία

μέσω συνεργασιών με άλλες Εταιρείες του κλάδου.

Είναι ασφαλισμένη σε ειδικό πρόγραμμα για τις εκπονούμενες μελέτες της και εφαρμόζει από το 2006 Πρόγραμμα Ποιότητας Μελετών με πιστοποίηση ISO 9001 και από το 2021 φέρει πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό.

Η Εταιρεία διαθέτει τα ακόλουθα μελετητικά πτυχία:

Κατηγορία Ταξη
13, Υδραυλικές Μελέτες Δ’ (7 μονάδες)
8, Στατικες Μελέτες Β’ (3 μονάδες)
16, Τοπογραφικές Μελέτες Α’ (2 μονάδες)
11, Μελέτες Λιμενικών Έργων Α’ (1 μονάδα)
27, Περιβαλλοντικές Μελέτες Α’ (1 μονάδα)