ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”

GET IN TOUCH
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Υδρεύσεις
 • Αποχετεύσεις Ακαθάρτων
 • Αποχετεύσεις Ομβρίων
 • Αντιπλημμυρικά Έργα
 • Έργα Υδροληψίας – Υδροηλεκτρικά
 • Άρδευση Πρασίνου – Φυτοτεχνικές Μελέτες
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικές
 • Αποτυπώσεις
 • Στατικές
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
 • Επιβλέψεις έργων υποδομής (Ως Σύμβουλοι Κ.Τ.Ε.)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Υποστήριξη Φορέων Έργων για τη σύνθεση, δημιουργία, υλοποίηση, παραλαβή Έργου.
 • Επίβλεψη μελετών, διαδικασία διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις.
 • Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων στον Τομέα των Έργων Υποδομής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Προγράμματα υδραυλικών υπολογισμών (ανοικτοί και κλειστοί αγωγοί).
 • Πρόγραμμα επίλυσης δικτύων αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων.
 • Εφαρμογές στατικής επίλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών.
 • Διαστασιολόγηση Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ελαιοδιαχωριστές, λιποσυλέκτες, βιολογικοί καθαρισμού λυμάτων κ.ο.κ.