ΕΡΓΑ

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”

GET IN TOUCH

Πεδίο Δραστηριοτήτων Εταιρείας “ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.”

 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  1. Υδρεύσεις
   • ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
   • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
   • ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
   • King Salman Park (Riyadh Σαουδικής Αραβίας): Ύδρευση και Άρδευση
  2. Ταμιευτήρες-Αρδευτικά
   • ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ τ. ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΚ.ΜΕΛ.)
  3. Αποχετεύσεις Ακαθάρτων
   • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
   • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
   • ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
   • King Salman Park (Riyadh Σαουδικής Αραβίας)
  4. Αποχετεύσεις Ομβρίων
   • Αποχετεύσεις Αστικών Περιοχών
    • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
    • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    • ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
    • King Salman Park (Riyadh Σαουδικής Αραβίας)
   • Αποχετεύσεις Δρόμων
    • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
    • ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ
    • King Salman Park (Riyadh Σαουδικής Αραβίας)
  5. Αντιπλημμυρικά Έργα
   • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
   • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
   • ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
   • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ
   • ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ
  6. Έργα Διευθέτησης Ποταμών και Ρεμάτων

   • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ)
   • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Α1, Α2, Α3 ΚΑΙ Α4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
  7. Έργα Υδροληψίας Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

   • ΜΥΗΣ ΟΡΜΑΣ (Περιοχή Αριδαίας Πέλλας)
    Υδρολοηψία Άγριου Ρέματος Όρμας

    Υδρολοηψία Άγριου Ρέματος Όρμας

   • ΜΥΗΣ Μαλακασίου και ΜΥΗΣ Νέου Αργυρίου
    Υδροληψία Κ Πέτρα

    Υδροληψία Κ Πέτρας (Ρ. Μαλακασιώτικο)

  8. Άρδευση Πρασίνου – Φυτοτεχνικές Μελέτες
   • ΠΑΘΕ
   • ΙΟΝΙΟΣ
   • Ε65
 2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  1. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
  2. Περιβαλλοντικές
   • ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΕΟΑΕ)
   • ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΠΕΡ)
   • ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
  3. Στατικές
   • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 3. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
  • Επιβλέψεις έργων υποδομής (Ως Σύμβουλοι Κ.Τ.Ε.)
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  1. Υποστήριξη Φορέων Έργων για τη σύνθεση, δημιουργία, υλοποίηση, παραλαβή Έργου.
  2. Επίβλεψη μελετών, διαδικασία διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις.
  3. Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων στον Τομέα των Έργων Υποδομής
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • Στο πλαίσιο υλοποίησης των μελετών, η “ΥΔΡΑΚΤΙΣ” αναπτύσσει προγράμματα και εφαρμογές που διευκολύνουν και επιταχύνουν την εργασία.