ΕΡΓΑ

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”

GET IN TOUCH

Πεδίο Δραστηριοτήτων Εταιρείας “ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.”

 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  1. Υδρεύσεις
   • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
   • ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
  2. Αποχετεύσεις Ακαθάρτων
   • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
   • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
   • ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
  3. Αποχετεύσεις Ομβρίων
   • Αποχετεύσεις Αστικών Περιοχών
    • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
    • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    • ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
   • Αποχετεύσεις Δρόμων
    • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
    • ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ
  4. Αντιπλημμυρικά Έργα
   • ΒΙΠΑ Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
   • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
   • ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
   • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
   • ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ
  5. Έργα Διευθέτησης Ποταμών και Ρεμάτων
   • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ)
   • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Α1, Α2, Α3 ΚΑΙ Α4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
  6. Άρδευση Πρασίνου – Φυτοτεχνικές Μελέτες
   • ΠΑΘΕ
   • ΙΟΝΙΟΣ
   • Ε65
 2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  1. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
  2. Περιβαλλοντικές
   • ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΕΟΑΕ)
   • ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΠΕΡ)
   • ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
  3. Στατικές
   • ΕΥΔΑΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 3. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
  • Επιβλέψεις έργων υποδομής (Ως Σύμβουλοι Κ.Τ.Ε.)
 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  1. Υποστήριξη Φορέων Έργων για τη σύνθεση, δημιουργία, υλοποίηση, παραλαβή Έργου.
  2. Επίβλεψη μελετών, διαδικασία διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις.
  3. Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων στον Τομέα των Έργων Υποδομής
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • Στο πλαίσιο υλοποίησης των μελετών, η “ΥΔΡΑΚΤΙΣ” αναπτύσσει προγράμματα και εφαρμογές που διευκολύνουν και επιταχύνουν την εργασία.