Είστε εδώ

Διασφάλιση Ποιότητας

Η “ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” έχει πιστοποιηθεί από το 2007 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 και προσφάτως με το πρότυπο ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015

Πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών, που:

  • Χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα και πληρότητα
  • Πληρούν τους όρους των ισχυουσών προδιαγραφών και της νομοθεσίας
  • Προτείνουν την οικονομικά βέλτιστη λύση.

Built by acp