Είστε εδώ

Βασικότεροι πελάτες

ΠΕΛΑΤΕΣΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΥΠΕΧΩΔΕ)
ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ
ΕΥΔΕ-ΒΟΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Γ.Δ.Ε.-Δ.Μ.Ε.Ο.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΟΣΕ Α.Ε. – ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. – ΕΔΙΣΥ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΒΟΛΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ‘Η ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΚΤΩΡ
ΑΤTENE A.E.
ΑΤΤΙΚΑΤ
ΓΕΚ
ΓΕΚΑΤ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
Κ/Ξ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – EUROIONIA
DRAGADOS
ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΡΝΑ
ΒΙΟΤΕΡ
ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΕΣ Ε.Ν.Μ. Α.Ε., Ε.Ν.Β. Α.Ε.
ΘΕΡΟΣAΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΜ Α.Ε.
OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH
ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Συνεργασίες με άλλες Μελετητικές Εταιρείες
Built by acp